Suomalaisten tuotteiden puolesta

Vientiagentuuri Karppasen on perustanut koneinsinööri Lauri Karppanen, joka on vuodesta 1988 myynyt suomalaisia teollisuustuotteita Keski- ja itäiseen Keski-Eurooppaan.

Työskennellessään vientimarkkinointitehtävissä Saksassa ja Belgiassa Karppanen havaitsi, ettei suomalaisia tuotteita ollut juurikaan tarjolla. Asian korjaamiseksi hän alkoi suunnitella, miten nimenomaan pienet suomalaiset pk-yritykset voisivat paremmin markkinoida tuotteitaan Keski-Eurooppaan.

Työtä on tehty omassa yrityksessä vuodesta 2005.